Groepsdruk speelt een rol tijdens oud en nieuw. Noem 3 voorbeelden van groepsdruk tijdens oud en nieuw.